Положення про конкурс «Кращий абітурієнт — 2015»

1. Загальні положення
1.1. Конкурс «Кращий абітурієнт ОНАХТ» (далі – Конкурс) проводиться з метою залучення до навчання в ОНАХТ абітурієнтів з високим рівнем знань, збереження і розвиток на цій основі інтелектуального потенціалу України, стимулювання студентів до успішного навчання.
1.2. У Конкурсі беруть участь студенти I курсу ОНАХТ, які мали самий високий рейтинговий бал при зарахуванні до академії і підтвердили свої знання під час складання зимової сесії.
1.3. Конкурс проводиться Спілкою випускників ОНАХТ спільно з Одеською національною академією харчових технологій.
1.4. Для керівництва Конкурсом Спілка випускників створює Конкурсну комісію і затверджує її склад (додаток 1).  До складу Конкурсної комісії включаються представники Спілки випускників та Одеської національної академії харчових технологій.Б

 

2. Порядок проведення відкритого конкурсу
2.1. Конкурс проводиться в два тури.
2.1.1. Перший тур: відповідальний приймальної комісії ОНАХТ повинен до 21 вересня 2015 р. надати Спілці випускників ОНАХТ інформацію щодо рейтингових балів абітурієнтів, на підставі яких вони були зараховані на 1 курс навчання (по кожному факультету). Інформацію надати за адресою: 65039, м. Одеса, вул. Канатна 112, ОНАХТ, корпус «А», кабінет 142. Тел.: (048) 718-97-10.
2.1.2. Другий тур: декани факультетів Одеської національної академії харчових технологій повинні надати до 1 лютого 2016 р. інформацію щодо здачі зимової сесії студентами 1 курсу, які мали найвищий рейтинговий бал при зарахуванні в академію. Інформацію надати за адресою: 65039, м. Одеса, вул. Канатна 112, ОНАХТ, корпус «А», кабінет 142. Тел.: (048) 718-97-10.

 

3. Порядок роботи Конкурсної комісії, підведення підсумків і нагородження переможців Конкурсу
3.1. Склад Конкурсної комісії затверджується наказом Спілки випускників ОНАХТ і підписується президентом Спілки випускників не пізніше 10 вересня 2015 р.
3.2. За результатами першого туру Конкурсна комісія відбирає по 10 студентів 1 курсу по кожному факультету, які мали найвищий рейтинговий бал при вступі в ОНАХТ.

3.3. При проведенні другого туру Конкурсна комісія до 10 лютого 2016 р. розглядає дані, що надійшли від деканів факультетів ОНАХТ та приймає рішення про присудження звання «Кращий абітурієнт – 2015».

3.4. На підставі протоколу засідання Конкурсна комісія присуджує переможцям конкурсу по кожному факультету ОНАХТ спеціальні Дипломи. Спілка випускників ОНАХТ нагороджує переможців конкурсу цінними подарунками.

Конкурсна комісія правомірна приймати рішення при наявності на даному засіданні не менше половини її складу.

Рішення Конкурсної комісії оформляється протоколом (Додаток 2).

 

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

1. Єгоров Б.В., доктор технічних наук, професор, ректор ОНАХТ.
2. Соц С.М., кандидат технічних наук, доцент, президент Спілки випускників ОНАХТ.
3. Трішин Ф.А., кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ОНАХТ.
4. Кананихіна О.М., кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи ОНАХТ.
5. Біленька І.Р., кандидат технічних наук, доцент, віце-президент Спілки випускників.
6. Купріна Н.М., кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки, бізнесу і контролю.
7. Агеєва І.М., кандидат економічних наук, доцент, декан факультету менеджменту, маркетингу і логістики.
8. Дишкантюк О.В., кандидат технічних наук, доцент, декан факультету інноваційних технологій харчування, ресторанно-готельного і туристичного бізнесу.
9. Шарахматова Т.Є., кандидат технічних наук, доцент, декан факультету технології харчових продуктів, парфумерно-косметичних засобів експертизи та товарознавства.
10. Саркісян Г.О., кандидат технічних наук, доцент, декан факультету технології вина та нанобіотехнологій.
11. Шпирко Т.В., кандидат технічних наук, доцент, декан факультету прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій.
12. Буданов В.О., кандидат технічних наук, доцент, декан факультету низькотемпературної техніки та технології.
13. Котлік С.В., кандидат технічних наук, доцент, декан факультету інформаційних технологій та кібербезпеки.
14. Букарос А.Ю., кандидат технічних наук, доцент, декан факультету автоматизації, мехатроніки та робототехніки.
15. Орлова С.С., кандидат технічних наук, асистент, декан факультету енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну.